#25 Ooit, lang geleden…

leefden mensen en reuzen rustig samen. Ze deelden water, eten en vuur. Totdat een kwade reus de warmte verjoeg en de mensen in de ijstijd bracht. De held onder de reuzen, Reus Korenhaar was het hier niet mee eens. Hij hield van de mensen en besloot warmte en brood naar hen terug te brengen. De…